De site heeft ten doel om aanbod van agrarische producten, diensten, rechten of quota (vanaf hier “producten”) te koppelen aan kopers tegen marktconforme prijzen.
Beumer Agro Service heeft reeds vele jaren ervaring in de bemiddeling bij aan- en verkoop van allerlei agrarische rechten en quota, maar ook bij bemiddeling bij huur- en verhuur of het pachten en verpachten van landbouwpercelen. Door veranderende regelgeving, maar ook door toenemende vraag van aanbieders om ook bij andere producten te bemiddelen wil Beumer Agro Service de mogelijkheid van aan- en verkopen middels inschrijving verbreden. 
Het unieke van bemiddeling via deze website is dat verkoop tot stand komt op basis van inschrijving. 

Werkwijze
Indien je geïnteresseerd bent in een aangeboden hoeveelheid kun je een bod uitbrengen door een bedrag per eenheid in te vullen. Het bod moet worden uitgebracht voor de datum en het tijdstip dat in het aanbod wordt genoemd. Het aangeboden product wordt gegund aan de bieder met de hoogste prijs per eenheid mits de door de aanbieder aan Beumer Agro Service gemelde minimumprijs is behaald. Bij gelijke prijs wordt gegund aan degene die het bod het eerste heeft uitgebracht. Indien het product ook in twee of meerdere delen wordt aangeboden wordt gegund aan de hoogste bieder en daarna op volgorde van hoogste bieder totdat het product een volledige bestemming heeft gekregen. 

Aanbieder
Indien je een aanbod wilt plaatsen breng je Beumer Agro Service op de hoogte van het aantal, soort en waarde van het product. Afhankelijk van jouw aanbod vragen wij je de volgende zaken te mailen of per post te versturen.

  • Concrete productaanduiding door bijvoorbeeld een geregistreerd overzicht, foto etc;
  • Tenaamstelling en weergave van het IBAN;
  • Het BTW-nummer;
  • De minimumprijs per eenheid voor het aanbod;
  • De gewenste biedtermijn (standaard is de biedtermijn één week. Indien gewenst kan daar door de aanbieder hiervan worden afgeweken).

Koper
Om een bod te kunnen doen dien je je eerst te registreren (tenzij anders vermeld in het aanbod). Je kunt een bod uitbrengen door een prijs in te vullen in het aangegeven invulveld en daarna het bod te bevestigen. Zodra je een bod hebt uitgebracht krijg je een bevestiging van dit bod per e-mail (of een bevestiging op het scherm). Je kunt een bod uitbrengen tot het moment dat in het aanbod wordt genoemd. Jouw bod is niet inzichtelijk voor andere partijen. Direct na sluiting van de biedtermijn wordt de prijs waartegen de aanbieding is gegund per e-mail bekend gemaakt aan alle bieders.
De koper krijgt een bericht van wie hij/zij het product, dienst, recht of quotum heeft gekocht. 

Kosten
Aanbieder: Om je product te kunnen aanbieden via deze website wordt door Beumer Agro Service per aanbod € 50,00 in rekening gebracht voor registratie en verwerking. Daarnaast wordt afhankelijk van het product een bemiddelingstarief aan de aanbieder in rekening gebracht. Dit tarief wordt bevestigd bij de opdracht tot bemiddeling.
Koper: Het uitbrengen van een bod is gratis. De koper van een product betaalt het bemiddelingstarief dat wordt vermeld bij ieder aanbod op deze website. Het minimum bemiddelingstarief is ongeacht het product altijd € 100,00 per order, tenzij anders vermeld in het aanbod.
De genoemde kosten zijn excl. 21% BTW en worden gefactureerd door Beumer Agro Service. 

Betaling en overdracht
Het uitbrengen van het hoogste bod en het realiseren van de minimumprijs betekent dat er een overeenkomst is tussen de aanbieder en de koper. Door Beumer Agro Service wordt een overeenkomst opgesteld die door aanbieder en koper moet worden ondertekend. De koper ontvangt per e-mail een factuur van het gekochte. De betaling van het gekochte gebeurt rechtstreeks aan de aanbieder. Na betaling verstuurd de koper een kopie van een betalingsbewijs (kopie rekeningafschrift of een print van internetbankieren), waaruit de betaling aan de aanbieder blijkt naar Beumer Agro Service. Vervolgens verzorgt Beumer Agro Service de formaliteiten voor de werkelijke overdracht naar de koper. Dit is afhankelijk van het product, dienst, recht of quotum. 

Automatische berichtgeving
Bij nieuwe aanbiedingen kun je automatisch een e-mail bericht ontvangen. Bij het registreren (link) kun je aangeven welke berichten je automatisch wenst te ontvangen.