Andere partij "overlap van percelen" nu te zien.

Zaterdag 9 juli 2016

Direct na het indienen van de Gecombineerde Opgave verschijnt nog wel eens de melding van RVO dat één van de percelen geheel of gedeeltelijk overlapt met een perceel van iemand anders. U kunt vanaf nu op de website zien met wie u die overlap heeft. Niet in alle gevallen is namelijk de bekende buurman ook de aangever van het perceel bij RVO. 

Ga in "Mijn Percelen" naar het tabblad Wijzigen. Achter het perceel met de melding klikt u op "wijzigen". De naam, het adres en het KvK nummer van de andere partij verschijnt dan op het scherm.