Zaaidatum EA vanggewas

Zaterdag 9 juli 2016

De oogst komt er aan en dus ook de inzaai van de groenbemester die gebruikt wordt als EA vanggewas. De zaaidatum (of datum van vrijkomen onder dekvrucht) is van belang wanneer uw percelen op tijd in het najaar geploegd moeten zijn. Als bij de Gecombineerde Opgave (GO) een latere datum is opgegeven dan de werkelijk in te zaaien datum is het advies om deze zaaidatum te wijzigen in de GO.  

Tot 30 september kan een perceel worden gewijzigd waarop definitief het vanggewas komt te staan dat voldoet aan de voorwaarden van EA. Wel moet dit perceel al met de GO zijn opgegeven.

Beide bovenstaande wijzigingen kunnen zonder kortingen uiterlijk op de dag van inzaai (of vrijkomen) van de groenbemester worden doorgevoerd in de GO.