Aanvullende informatie vanggewas

Donderdag 5 oktober 2017

Bij controle van de uitzaai van vanggewassen in het kader van EA vraagt RVO om aanvullende informatie. Er wordt gevraagd naar:
- aankoopbewijzen zaaizaad;
- etiketten bij mengsels van zaaizaad;
- het oppervlak dat daadwerkelijk is ingezaaid met een vanggewas indien dit afwijkt van de opgegeven
  oppervlakte in de Gecombineerde Opgave.
Zorg dus dat u deze informatie kunt geven als RVO daarom vraagt.