Wijzigingen Graasdierpremie 2019

Vrijdag 18 januari 2019

De Europese Commissie stelt dat de graasdierpremie alleen is bedoeld voor schapen en/of vrouwelijk vleesvee die grazen op niet-subsidiabele landbouwgronden. Vanaf 2019 wordt de regeling aangepast.
Dieren waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten van 15 mei tot en met 15 oktober ononderbroken extensief grazen op niet-subsidiabele landbouwgrond. Dieren mogen wel eerder worden afgevoerd.
Bij controle op het bedrijf moet schriftelijk kunnen worden aangetoond welke percelen worden gebruikt voor begrazing. Dit kan zijn met de Gecombineerde Opgave (natuurterreinen), een gebruiksovereenkomst, een begrazingsschema, een logboek en/of kaartmateriaal.
De ondergrens voor € 1.000,00 graasdierpremie komt te vervallen als ook de correctie voor subsidiabel grasland van 1,75 GVE/ha.