Beumer Agro Service te Terneuzen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.beumeragroservice.nl/
Dixielandkade 16
4533 AB  Terneuzen
0620392462

Erik Beumer is de Functionaris Gegevensbescherming van Beumer Agro Service. Hij is te bereiken via bhbeumer@beumeragroservice.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Beumer Agro Service verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- voor- en achternaam
- e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Beumer Agro Service verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- verzenden van onze nieuwsbrief
- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Beumer Agro Service neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Beumer Agro Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- naam
- voornaam
- e-mail adres

De bovenstaande gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen op aanvraag. Uw gegevens worden gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Beumer Agro Service verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Beumer Agro Service gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar bhbeumer@beumeragroservice.nl.

Beumer Agro Service wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Beumer Agro Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bhbeumer@beumeragroservice.nl