Omschrijving

Perceel landbouwgrond (klei), gelegen aan de Axelsegatweg, ten westen van de verbinding tussen Hoek en Philippine. Kadastraal aangeduid gemeente Terneuzen sectie U nummer 1677. Oppervlak: 8.71.95 ha. Zie kadastrale kaart (klik hier)

Bestemming
Het perceel is gelegen tussen Hoek en Philippine en heeft binnen het bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen een agrarische bestemming.

Landbouwgrond
De grondsoort wordt getypeerd als lichte kleigrond en wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen het stelsel van gebruiksnormen ook aangemerkt als kleigrond. Het perceel is zowel geschikt voor gebruik binnen de akkerbouw als binnen de veehouderij.

Klik hier om het perceel vergroot te kunnen zien.

Productierechten
Met de grond worden geen productierechten en/of betalingsrechten meegeleverd. Indien gewenst kunnen betalingsrechten separaat worden geleverd.

Bemestingsonderzoek
De grond heeft een hoge fosfaattoestand. Zie het laatste bemestingsonderzoek van BLGG AgroXpertus (klik hier). 

Prijs
Op aanvraag

Contact en informatie 
bhbeumer@beumeragroservice.nl of 06 20392462