Beumer Agro Service is een advies- en bemiddelingsbureau voor bedrijven in de primaire agrarische sector (landbouwers) en aan deze sector leverende of daarvan afnemende bedrijven.

De adviesactiviteiten zijn vooral gericht op de vertaling van “Brusselse regelgeving” naar de dagelijkse landbouwpraktijk en op de begeleiding van voedselveiligheidsstandaards als GMP+ FSA voor de collecterende handel. Op het gebied van bemiddeling richten we ons op allerlei rechten in de agrarische sector zoals LLB’s (leden leveringsbewijzen van de suikerindustrie), betalingsrechten, huur- en verhuur (of pacht) van landbouwpercelen etc.

Beumer Agro Service wil bekend zijn als een praktisch bureau, dichtbij de ondernemer en sterk netwerkgericht. Het werkgebied is voor het agrarisch advies Zeeuws-Vlaanderen en de grensregio in België, voor begeleiding van voedselveiligheidssystemen Zuidwest-Nederland en voor bemiddeling heel Nederland.