Donderdag 5 oktober 2017
Aanvullende informatie vanggewas
Aanvullende informatie bij controle van vanggewassen door RVO. - aankoopbewijzen zaaizaad; - etiketten van zaaizaad bij mengsels - daadwerkelijk gezaaid oppervlak Zorg dus dat u deze informatie kunt geven als RVO daarom vraagt.
Zaterdag 20 augustus 2016
N-gebruiksnorm voor EA-vanggewas
EA-vanggewas zaaien voor 1 oktober, maar voor het meetellen van de N-gebruiksnorm zaaien voor 1 september
Zaterdag 9 juli 2016
Andere partij "overlap van percelen" nu te zien.
Andere partij bij overlap van percelen nu te zien in Mijn Percelen
Zaterdag 9 juli 2016
Zaaidatum EA vanggewas
De oogst komt er aan en dus ook de inzaai van de groenbemester die gebruikt wordt als EA vanggewas. De zaaidatum (of datum van vrijkomen onder dekvrucht) is van belang wanneer uw percelen op tijd in het najaar geploegd moeten zijn. Als bij de Gecombineerde Opgave (GO) een latere datum is opgegeven dan de werkelijk in te zaaien datum is het advies om deze zaaidatum te wijzigen in de GO. Tot 30 september kan een perceel worden gewijzigd waarop definitief het vanggewas komt te staan dat voldoet aan de voorwaarden van EA. Wel moet dit perceel met de GO zijn opgegeven. Beide bovenstaande wijzigingen kunnen zonder kortingen uiterlijk op de dag van inzaai (of vrijkomen) van de groenbemester worden doorgevoerd in de GO.
Maandag 23 oktober 2017
Beumer Agro Service Online
De website van Beumer Agro Service is nog in ontwikkeling, maar je kunt wel een indruk krijgen van de mogelijkheden van de website.