Vrijdag 18 januari 2019
Wijzigingen Graasdierpremie 2019
Vanaf 2019 wordt de regeling graasdierpremie aangepast. Subsidie alleen nog beschikbaar voor dieren die daadwerkelijk grazen op niet-subsidiabele landbouwgrond. De ondergrens voor € 1.000,00 graasdierpremie komt te vervallen als ook de correctie voor subsidiabel grasland van 1,75 GVE/ha.